Szanowni Abiturienci,

11 sierpnia 2020 r. od godziny 12:00 będzie można odbierać świadectwa dojrzałości oraz wyniki egzaminu maturalnego z sekretariatu szkoły.

Przypominam również o konieczności utrzymania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa na terenie szkoły w trakcie odbioru wyników egzaminu.

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk

Szanowni Rodzice,
Drodzy Nauczyciele,
Kochani Uczniowie i Uczennice

Mam wrażenie, jakbyśmy dopiero wczoraj inaugurowali rok szkolny, a tymczasem to już jego zakończenie. Za nami kolejny okres wytężonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, jak potoczy się ten rok oraz jak on się skończy. Udało się nam oraz Wam. Gratuluję.!

Dzisiaj również w sposób szczególny zwracam się do pierwszych absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy wchodzą w kolejny etap ich życia. Zaczęliśmy razem w Zespole Szkół Rzemiosła a już muszę się z wami żegnać.  Ufam, że okres nauki w szkole zaopatrzył Was w wiedzę, doświadczenie i odwagę na dalszą wędrówkę nowymi ścieżkami edukacji oraz życia zawodowego.

Drodzy Uczniowie,

Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się uczynić prawdę pochodnią, której światło nie pozwoli Wam zgubić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem.

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!!!

Kończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu?

Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim… prawdziwych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny.  Nigdy jednak nie zapomnijcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

Jak napisał kiedyś Albert Camus: „ Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia”

Pozdrawiam
Marcin Józefaciuk

Szanowni Państwo !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

19.06.2020

Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W następnym tygodniu poniedziałek, wtorek oraz piątek to dni bez zajęć dydaktycznych. Zadania na następny tydzień będą znajdowały się pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1mf8E2X95r2OgbasQG1gbVRsKJw45ekb1?usp=sharing

Uczniów podchodzących do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie proszę o zapoznanie się z wytycznymi – https://drive.google.com/file/d/1Pnojh6xJskZIrltq1wIA05VuIugGvQpG/view?usp=sharing

Zdający wchodzą na egzamin głównym wejściem a wychodzą dodatkowym przy sali optycznej nr 6.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
22.06.2020 godz. 9:00 – część praktyczna – R.21; A.23; RL.21
22.06.2020 godz. 13:00 – część praktyczna – R.22; R.18; R.19; RL.19
23.06.2020 godz. 10:00 – część pisemna – M.14; A.23; RL.21; MG.14; RL.05
23.06.2020 godz. 12:00 – część pisemna – R.22; R.18; M.30; RL.19; AU.21
23.06.2020 godz. 14:00 – część pisemna – R.20

29.06.2020 – ul. Liściasta 181 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacjach  RL.05; R.05
od 29.06.2020 do 3.07.2020  – Zbyszko – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  R.20
od 2.07.2020 do 6.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  AU.21
8.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  M.30
9.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  MG.14

Proszę również zapoznać się z informacją na temat przyborów, jakie należy mieć przy sobie na egzaminie – https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/PP2012_2017_2019-czesc_praktyczna-VI-VII%20i%20VIII-IX_2020.pdf

Rozdanie świadectw odbędzie się 26 czerwca według poniższego harmonogramu:
Godzina 9.00
I TFG p. Rossi sala 23 budynek B
I THG p. Kowalczyk sala 24 budynek B
I TAOP p. Lewandowska sala 34 budynek B
I fjG p. Ciuksza sala 38 budynek B

Godzina 9.00
I TFS p. Siedlik sala 8 budynek A
I TFAS p. Urbaś sala 10 budynek A
I THPS p. Muller sala 13 budynek A
I fjS p. Kanwal sala 24 budynek A

Godzina 11.00
II TF p. Florczyk sala 23 budynek B
II TAOP p. Tybura-Nykiel sala 24 budynek B
II TH p. Pokora sala 34 budynek B

Godzina 11.00
II fa p. Karga sala 8 budynek A
II fb p. Pokora sala 10 budynek A
III fa p. Borowski sala 24 budynek A

Uczniowie i nauczyciele mogą przebywać w szkole tylko i wyłącznie w maseczce. Po dniu 26 czerwca, świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły po 10 lipca.
Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

15.06.2020

Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice
Drodzy Abiturienci i Abiturientki

Przypominam, że w dni egzaminacyjne, według wytycznych MEN oraz GIS na terenie szkoły nie może przebywać inna osoba niż maturzysta bądź osoba obsługująca egzamin. W związku z tym uczniów korzystających z konsultacji proszę o upewnienie się u nauczyciela czy konsultacje się odbędą oraz w którym budynku. Ograniczona jest również możliwość korzystania z sekretariatu. Bezwzględnie proszę najpierw umówić się telefonicznie na wizytę.

Kochani maturzyści- proszę zapoznajcie się raz jeszcze z wytycznymi przesłanymi do was. Proszę być maksymalnie godzinę przed egzaminem. Terminy egzaminów:
matematyka rozszerzenie 15.06.2020 g.9.00
biologia rozszerzenie 16.06.2020 g.9.00
Wiedza o społeczeństwie rozszerzenie 16.06.2020 g.14.00
chemia rozszerzenie 17.06.2020 g.9.00
j.niemiecki rozszerzenie 18.06.2010 g.14.00
geografia rozszerzenie 19.06.2020 g.9.00
historia sztuki rozszerzenie 19.06.2020 g.14.00
historia 24.06.2020 g.14.00

Proszę o przestrzeganie wytycznych i reguł. Osoby z objawami choroby będą bezwzględnie kierowane do izolacji.

Uczniów i rodzicom uczniów klas 1-3 informuję, że oceny końcowe wystawia nauczyciel na bazie dokonań z całego roku szkolnego. Oceny wystawiane są do 18 czerwca a w wyjątkowych sytuacjach, o czym decyduje nauczyciel, termin ten można przesunąć. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się 24 czerwca a egzaminy poprawkowe ostatniego tygodnia sierpnia. Wnioski o powtarzanie roku proszę dostarczyć pod koniec sierpnia.

Zadania dla uczniów na obecny tydzień znajdują się pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1kx5ppusvXSvM14W_8qc3EkGWeQ7Jqya3?usp=sharing

Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu https://drive.google.com/file/d/13TqCSR7av662qNGyGZcVfJlzTLo1cSmL/view?usp=sharing  – w trakcie matur w budynku B.

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

22.06.2020 godz. 9:00 – część praktyczna – R.21; A.23; RL.21
22.06.2020 godz. 13:00 – część praktyczna – R.22; R.18; R.19; RL.19
23.06.2020 godz. 10:00 – część pisemna – M.14; A.23; RL.21; MG.14; RL.05
23.06.2020 godz. 12:00 – część pisemna – R.22; R.18; M.30; RL.19; AU.21
23.06.2020 godz. 14:00 – część pisemna – R.20

29.06.2020 – ul. Liściasta 181 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacjach  RL.05; R.05
od 29.06.2020 do 3.07.2020  – Zbyszko – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  R.20
od 2.07.2020 do 6.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  AU.21
od 29.06.2020 do 3.07.2020  – Zbyszko – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  R.20
8.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  M.30
9.07.2020  – Żubardzka 2 – część praktyczna z wykonaniem; godzina uzgodniona indywidualnie dla ucznia w kwalifikacji  MG.14

Życzę udanego tygodnia 😀

Marcin Józefaciuk05.06.2020

Szanowni Państwo,

Od dnia 8 czerwca zaczyna się sesja egzaminów. Najpierw maturalnych później potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W dni egzaminacyjne, według wytycznych MEN oraz GIS na terenie szkoły nie może przebywać inna osoba niż maturzysta bądź osoba obsługująca egzamin. W związku z tym uczniów korzystających z konsultacji proszę o upewnienie się u nauczyciela czy konsultacje się odbędą oraz w którym budynku. Ograniczona jest również możliwość korzystania z sekretariatu. Bezwzględnie proszę najpierw umówić się telefonicznie na wizytę.

Kochani maturzyści- proszę zapoznajcie się raz jeszcze z wytycznymi przesłanymi do was. Fryzjerzy, architekci oraz absolwenci proszeni są o wchodzenie głównym wejściem, dla reszty osób otwarte będzie wejście dodatkowe od strony akademii muzycznej. Proszę być maksymalnie godzinę przed egzaminem. Maseczki zdejmujemy dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Terminy egzaminów:
j.polski podstawa 08.06.2020 g.9.00
j.polski rozszerzenie 08.06.2020 g.14.00
matematyka podstawa 09.06.2020 g.9.00
angielski podstawa 10.06.2020 g.9.00
j.angielski rozszerzenie 10.06.2020 g.14.00
matematyka rozszerzenie 15.06.2020 g.9.00
biologia rozszerzenie 16.06.2020 g.9.00
Wiedza o społeczeństwie rozszerzenie 16.06.2020 g.14.00
chemia rozszerzenie 17.06.2020 g.9.00
j.niemiecki rozszerzenie 18.06.2010 g.14.00
geografia rozszerzenie 19.06.2020 g.9.00
historia sztuki rozszerzenie 19.06.2020 g.14.00
historia 24.06.2020 g.14.00

Proszę o przestrzeganie wytycznych i reguł. Osoby z objawami choroby będą bezwzględnie kierowane do izolacji.

Przypominam skąd można pobrać wytyczne –
https://drive.google.com/file/d/1NfJn1c3Y2_MDkoc6itPEeAy6hqzZsBGI/view?usp=sharing 

Mimo stresów oraz zaostrzeń, życzę Wam połamania piór (własnych i z czarnym tuszem).

Uczniów i rodzicom uczniów klas 1-3 informuję, że oceny końcowe wystawia nauczyciel na bazie dokonań z całego roku szkolnego. NIE JEST prawdą jakoby wszyscy mieli podniesioną ocenę o jeden. Oceny wystawiane są do 18 czerwca a w wyjątkowych sytuacjach, o czym decyduje nauczyciel, termin ten można przesunąć. Egzaminy klasyfikacyjne odbędą się 24 czerwca a egzaminy poprawkowe ostatniego tygodnia sierpnia. Wnioski o powtarzanie roku proszę dostarczyć pod koniec sierpnia.

Następny tydzień jest tygodniem bez zajęć dydaktycznych, zadania dla chętnych będą znajdować się pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1Z8ijn-t9JIIW_dldMJuiJyCL8opwIwhX?usp=sharing .

Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu https://drive.google.com/drive/folders/1Z8ijn-t9JIIW_dldMJuiJyCL8opwIwhX?usp=sharing  – w trakcie matur w budynku B.

Pozdrawiam
Marcin Józefaciuk

1.06

Szanowne Uczennice, Szanowni Uczniowie, Szanowni Rodzice
Drodzy Abiturienci i Abiturientki

Zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne będą mogły być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia. Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od 1 czerwca ruszają również konsultacje z nauczycielami. Szkoła została zdezynfekowana oraz zostały zakupione środki ochrony indywidualnej. Uczniowie proszeni są o przestrzeganie wytycznych MEN oraz GIS. Harmonogram konsultacji znajduje się pod linkiem https://drive.google.com/file/d/13TqCSR7av662qNGyGZcVfJlzTLo1cSmL/view?usp=sharing

Dni 8, 9, 10, 22 oraz 23 czerwca są dniami bez zajęć dydaktycznych ze względu na sesje egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dodatkowo dzień 12 czerwca, piątek po Bożym Ciele, jest również dniem bez zajęć dydaktycznych. Oznacza to, że nauczyciele nie będą realizować podstawy programowej w tygodniu 8-14 czerwca a materiały, które ewentualnie się pojawią, będą zadaniami dla chętnych.

W dniach, w których odbywać się będą w szkole egzaminy, konsultacje z nauczycielami niepowołanymi danego dnia w skład komisji nadzorujących, odbędą się w budynku b przy ul. Żubardzkiej 26. Przypominam o konieczności wcześniejszego umówienia się z nauczycielem oraz uzyskania jego zgody.

Zadania dla uczniów znajdują się pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/17aELqumyHPI7bzc1D51fAMM0WBX6XebO?usp=sharing

Przypominam, że 8 czerwca rusza sesja egzaminów maturalnych a 22 czerwca sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram matur można znaleźć na stronie CKE http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

Jeśli chodzi o egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzaminy praktyczne z dokumentacją odbędą się 22 czerwca, pisemne egzaminy są zaplanowane na dzień 23 czerwca a egzaminy praktyczne z wykonaniem ustalone zostały indywidualnie dla ucznia w dniach od 24 czerwca do 8 lipca.

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, proszę zapoznać się z wewnętrznymi wytycznymi pod adresem https://zsrelodz.sharepoint.com/:b:/s/nauczyciele/Ebvf89DhJWhLttZTutP9oCoBscD0b0GE46WUX7TwYcxu4A?e=S5SUTe oraz zaleceniami GIS i MEN pod adresem https://www.gov.pl/attachment/e08fd42e-a578-40da-9117-e60d14ce112c

W razie wątpliwości bądź pytań proszę kontaktować się ze szkołą.

Pozdrawiam i do zobaczenia
Połamania piór i powodzenia na praktykach
Marcin Józefaciuk

25.05.2020

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice, 

Zadania dla uczniów na ten tydzień znajdują się pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1MSgdYffcz9cDJuKL2Bc5N-3yrRAq6QWu?usp=sharing

Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1TM2SF6FOPSIIDAxqWYAHTHorfE5lBWRG znajdują się materiały od psycholog, pedagoga oraz wicedyrektora

Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1f5GMyE9BH1rYFhW2PpTp3hjesrxHTEm1 znajdują się materiały od bibliotekarza.

Uczniowie klas III technikum, którzy odbyli straż w ramach projektu unijnego, jeżeli chcą, mogą ubiegać się o zaliczenie stażu na poczet praktyk szkolnych. Oznacza to, że jeżeli te osoby wyślą wniosek, istnieje możliwość zaliczenia ich stażu jako praktyki.

Zajęcia zostają zawieszone do 7. czerwca. Dni 8, 9, 10, 12, 22 oraz 23 czerwca są dniami bez zajęć dydaktycznych ze względu na egzaminy zewnętrzne odbywające się w szkole.

Od 1 czerwca uruchomione zostają nieobowiązkowe konsultacje. Harmonogram można znaleźć pod adresem https://drive.google.com/file/d/13TqCSR7av662qNGyGZcVfJlzTLo1cSmL/view?usp=sharing

Główne zasady konsultacji:

a) Priorytet mają uczniowie poprawiający się oraz zaliczający materiał następnie uczniowie podchodzący do egzaminu zewnętrznego, po czym obecni uczniowie szkoły i na końcu reszta uczniów
b) Uczniowie umawiają się z Nauczycielami za pomocą maila podając temat, który chcieliby skonsultować oraz godzinę. Po uzyskaniu akceptacji, uczeń przychodzi.
c) W jednej sali może przebywać grupa maksymalnie 12 osób z nauczycielem. Każdy przy osobnej ławce.
d) Proszę zapoznać się również z wytycznymi pod linkiem https://www.gov.pl/attachment/e08fd42e-a578-40da-9117-e60d14ce112c

Promocja klas III odbędzie się w sierpniu po zaliczeniu praktyk. Klasyfikacja odbędzie się w czerwcu.

Życzę Państwu spokojnego i słonecznego tygodnia oraz zdrowia,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi 

18.05.2020

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice, 

Jak co tydzień, kilka informacji:
1. Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1hICTX1hCDvrXDNq5j4R-pm9Y4V1U9ki7?usp=sharing  uczniowie znajdą zadania oraz notatki na ten tydzień. 
2. Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1TM2SF6FOPSIIDAxqWYAHTHorfE5lBWRG znajdują się materiały od psycholog, pedagoga oraz wicedyrektora
3. Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1f5GMyE9BH1rYFhW2PpTp3hjesrxHTEm1 znajdują się materiały od bibliotekarza.
4. Terminy praktyk dla klas III Technikum pozostają takie jak podano we wcześniej – 20 dni w okresie 16.06-17.07 wybrane przez Pracodawców w porozumieniu z uczniem. Nie przewiduje się odstępstw poza pojedynczymi przypadkami.
5. Termin wystawienia zagrożeń dla klas I-II to 20.05 a powiadomienia opiekunów oraz uczniów – do 22.05. Oczywiście są to zagrożenia na chwilę obecną.
6. Przypominam, że należy wcześniej skontaktować się ze szkołą w celu umówienia się na odbiór świadectw, czy wypisania zaświadczenia.
Jeszcze w tym tygodniu dostaną Państwo wytyczne dotyczące konsultacji dla uczniów wszystkich klas jak również egzaminów maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie zdalne zostało przedłużone do 7.06

Życzę Państwu spokojnego i słonecznego tygodnia oraz zdrowia,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi 

11.05.2020

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice, 

Mam nadzieję, że wszystko u Was w należytym porządku. Bardzo tęsknimy za Wami.

Jak co tydzień, kilka informacji:
1. Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1XR_In_OUZUAKHLG3Xtd82yupIHIxw8Ut?usp=sharing uczniowie znajdą zadania oraz notatki na ten tydzień. 
2. Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1TM2SF6FOPSIIDAxqWYAHTHorfE5lBWRG znajdują się materiały od psycholog, pedagoga oraz wicedyrektora
3. Bod adresem https://drive.google.com/open?id=1f5GMyE9BH1rYFhW2PpTp3hjesrxHTEm1 znajdują się materiały od bibliotekarza.
4. Na tę chwilę, terminy praktyk dla klas III Technikum pozostają takie jak podano we wcześniejszych informacjach 20 dni w okresie 16.06-17.07 wybrane przez Pracodawców w porozumieniu z uczniem.
5. Termin wystawienia zagrożeń dla klas I-II to 20.05 a powiadomienia opiekunów oraz uczniów – do 22.05. Oczywiście są to zagrożenia na chwilę obecną.
6. Przypominam, że należy wcześniej skontaktować się ze szkołą w celu umówienia się na odbiór świadectw, czy wypisania zaświadczenia.

Życzę Państwu spokojnego i słonecznego tygodnia oraz zdrowia,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi 

4.05.2020

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Jak co tydzień, kilka informacji:
1. Ze względu na przełożenie terminu matur pisemnych, informuję, że dniami bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych na czas matur będą odpowiednio dni 8,9,10 czerwca zamiast 4,5,6 maja (egzaminy z j. polskiego, matematyki oraz języka angielskiego). Informuję również, że dniami bez zajęć dydaktyczno-wychowawczych na czas egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie pozostają dni 22 oraz 23 czerwca.
2. Zgodnie z nowelizację rozporządzenia, zawieszenie zajęć stacjonarnych obowiązuje do dnia 24.05. Oznacza to, że nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie. Szkoła, natomiast, -jest otwarta dla petentów (zaświadczenia, duplikaty, odbiory świadectw itp.) w godzinach 7-15.
3. Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1pbdjO0J9pS8jbhDN18_ZwZ96DmVQd_zh?usp=sharing uczniowie znajdą zadania oraz notatki na ten tydzień.
4. Pod adresem https://drive.google.com/open?id=1TM2SF6FOPSIIDAxqWYAHTHorfE5lBWRG znajdują się materiały od psycholog, pedagoga oraz wicedyrektora
5. Bod adresem https://drive.google.com/open?id=1f5GMyE9BH1rYFhW2PpTp3hjesrxHTEm1 znajdują się materiały od bibliotekarza.

Życzę Państwu spokojnego i słonecznego tygodnia oraz zdrowia,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Jak co tydzień, kilka informacji:

Zgodnie z nowelizację rozporządzenia, zawieszenie zajęć stacjonarnych obowiązuje do dnia 24.05. Oznacza to, że nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie. Szkoła, natomiast, -jest otwarta dla petentów (zaświadczenia, duplikaty, odbiory świadectw itp.) w godzinach 7-15.

Pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1gO7S2cUrRVaq7gO_zksHHQXgcyG8GuFU?usp=sharing  znajdują się zadania dla uczniów na ten tydzień.

W związku z krótszym rokiem szkolnym dla klas III, do wtorku (28.04) wychowawcy poinformują uczniów oraz opiekunów o możliwym zagrożeniu nieklasyfikowaniem lub oceną niedostateczną na koniec roku. Uczniowie kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z końcem maja a następnie odbywają praktyki zawodowe w terminie 16.06-17.07 (zgodnie z poprzednią informacją – wybrane w tym okresie 20 dni przez Pracodawców w porozumieniu z uczniem). Uwaga – warunkiem promowania do klasy IV jest pozytywne zaliczenie praktyk. W przypadku praktyk w ramach projektu unijnego, istnieje możliwość połączenia ich z praktykami szkolnymi.

Życzę wszystkim spokojnego tygodnia oraz zdrowia,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Państwo,
W dzień zakończeniu roku szkolnego dla klas IV w technikum, chciałbym podziękować Wam za cały ten czas spędzony w szkole, za współpracę, cierpliwość i naukę cierpliwości. Mam nadzieję, że pomimo niestandardowego zakończenia roku, po wszystkim pożegnamy się jak należy. Póki co, moi kochani Państwo (już nie moje bąbelki), życzę Wam zdrowia, powodzenia na egzaminach oraz słońca. W razie czego wiecie, gdzie nas szukać. Chciałbym również podziękować rodzicom za wsparcie i współpracę.

Z życzeniami zdrowia,
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła
A na „dowiedzenia” krótki filmik dla Was :

Z głębokim żalem przekazujemy smutną wiadomość, że 20 kwietnia 2020 roku pożegnaliśmy naszą koleżankę i współpracownicę – ś.p. Elżbietę Jarząbek, wieloletnią pracownicę Zespołu Szkół Rzemiosła. Była osobą przez wszystkich lubianą i szanowaną, zawsze uśmiechniętą, pomocną i życzliwą.

Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Jak co tydzień, kilka informacji:

Pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1Qj8-k_N5693XYGIEZTpgkSe4gn1KWeaW?usp=sharing znajdują się zadania dla uczniów na ten tydzień.

Rada Pedagogiczna uchwalająca ukończenie technikum klas IV odbędzie się zdalnie według wcześniej ustalonego harmonogramu w kalendarzu szkoły (21.04).

Na dzisiaj zawieszenie zajęć stacjonarnych obowiązuje do dnia 26.04.

W związku z powyższym, oficjalne zakończenie klas IV odbędzie się razem z zakończeniem klas I-III (26.06).

Jeżeli niezbędne i konieczne jest odebranie świadectwa ukończenia szkoły bądź świadectwa uzyskanych kwalifikacji zawodowych, dokumenty będą czekały na ucznia/uczennicę w sekretariacie szkoły i można będzie je odebrać 24.04 i później w godzinach 7-15 podobnie jak zaświadczenie o nauce i inne dokumenty/zaświadczenia.

Życzę wszystkim spokojnego tygodnia oraz zdrowia,

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Jak co tydzień, kilka informacji:

Pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/1dAnpcsRB_x_-nSMs3ARdKCbHFpaXkcLp?usp=sharing znajdują się zadania dla uczniów na ten tydzień.

Rady Pedagogiczne klasyfikujące uczniów oraz uchwalające ich ukończenie technikum odbędą się zdalnie według wcześniej ustalonego harmonogramu w kalendarzu szkoły (16.04 oraz 21.04).

Szkoła pozostaje dla Państwa otwarta we wszystkie dni zawieszenia zajęć.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów (…) zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego. 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych i w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego oraz zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.

Praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej mogą być realizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 (…).

Uczniowie ostatnich klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć.

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Mam nadzieję, że pozostają Państwo w zdrowiu.

Jak co tydzień, kilka informacji:

1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zajęcia w formie stacjonarnej pozostają zawieszone do 26.04.2020 a egzamin maturalny przełożony najwcześniej do drugiej połowy czerwca.

2. W związku z powyższym, nauczyciele mają obowiązek realizować podstawę programową zdalnie, wzorem poprzednich tygodni. Następny tydzień dla uczniów zaczyna się w środę (15.04).

3. Rady Pedagogiczne klasyfikujące uczniów oraz uchwalające ich ukończenie technikum odbędą się zdalnie według wcześniej ustalonego harmonogramu w kalendarzu szkoły.

4. Szkoła jako urząd pozostaje dla Państwa otwarta we wszystkie dni zawieszenia zajęć.

W imieniu Nauczycieli, Pracowników Szkoły oraz własnym, chciałbym złożyć Państwu życzenia spokojnych Świąt Wielkanocnych – dużo zdrowia oraz słońca.

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Życzenia świąteczne dla wszystkich sympatyków ZSR
Wirtualny spacer po budynku A
Wirtualny spacer po Budynku B
Wirtualny spacer po budynku laboratorium

Również w okresie Świąt Wielkanocnych Fundacja Wsparcia Psychospołecznego prowadzi dla łodzian nieprzerwanie poradnictwo psychospołeczne i rodzinne w rozwiązywaniu problemów osobistych, małżeńskich i wychowawczych. Kontakt z nami możliwy jest każdego dnia – również w dni świąteczne (jednorazowy lub cykliczny). Obecnie preferowana forma udzielania wsparcia to poradnictwo telefoniczne, natomiast w miarę potrzeb nie wykluczamy wizyt bezpośrednich (na otwartej przestrzeni lub ewentualnie w gabinecie). Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 794 430 463.

Pomoc udzielania jest nieodpłatnie dzięki dotacji Miasta Łódź.

Rafał Osiński – pedagog, mediator, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,
Ufam, że wszystko u Państwa i Waszych najbliższych w porządku.

Jak co tydzień, kilka informacji:

1. Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1F2zt_mPOvZJiGSAEDJp8bkMSeZHgsPyB?usp=sharing znajdą Państwo zadania oraz notatki na następny tydzień w podziale na klasy oraz poszczególne dni w planie lekcji.

2. Przypominam, że od 9.04 (włącznie) do 14.04 (włącznie) uczniowie mają ferie wielkanocne. Według wiedzy na dzień dzisiejszy (05.04.2020), wracamy do szkoły w formie stacjonarnej od 15.04. Jeśli to się zmieni, zostaną Państwo poinformowani.

3. Adres internetowy szkoły to www.zsp21.szkoly.lodz.pl lub www.zsrz.szkoly.lodz.pl . Proszę śledzić regularnie informacje tam zamieszczane. Informuję również, że szkoła działa w godzinach 6.30-15.30. Jeśli potrzebują Państwo zaświadczenie czy załatwić inne sprawy urzędowe, zapraszam najpierw do kontaktu telefonicznego a później do szkoły (usprawni to i przyspieszy proces).

4. Uczniom zgłoszonym do przystąpienia do egzaminu maturalnego przypominam, że trwa akcja matur próbnych z CKE – http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200324_proba_em.pdf

5. Informacja dla klas III – w niedługim czasie miały rozpocząć się praktyki zawodowe. Ze względu na obecną sytuację spowodowaną wprowadzeniem stanu epidemii, zrozumiałym jest, że zaplanowane wcześniej praktyki nie mogą się odbyć w tym terminie. Jednocześnie rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwia odbycie uczniom praktyki zawodowej do końca roku szkolnego 2019/2020 (czyli do 31.08.2020). Uważam, że nowym terminem praktyk zawodowych może być wybrane przez Pracodawców w porozumieniu z uczniem 20 dni w okresie 15.06-17.07 – istnieje możliwość, że termin ten będzie już bezpiecznym terminem. Wybór tych dat nie jest przypadkowy. Od 22.06 do 09.07 uczniowie podchodzą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (najczęściej są to dwa dni).

Życzę wszystkim Państwu zdrowia.

Z poważaniem
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach zostały zawieszone do 10 kwietnia.W tym roku na ten czas nałożyła się wiosenna przerwa świąteczna w szkołach (od 9 do 14 kwietnia). Co to oznacza ❓
W czwartek, 9 kwietnia i w piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zdalnej nauki.
/czytaj więcej/ https://www.facebook.com/hashtag/naukazdalna?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCTnG9_Fh_tHeujD6m474vEodXClslzyzpM1a-HPn6sWNAorfYDvyshrZb8FMAaAXVZGuIKR-BbrITSCopjoCKZCCA_-6ORxsfBTzZ-ff6cPVX7FhvZcsQen_l6dMCpDd2gJj9FDQ7PK7lN0I5wvYHay8nvbV1bv3f0odIgpibYY1m1zGiC4p_rOOwDIXQsVmUti6MmCT6yvAWb8kILRC8BX842woKZ0jcJgDeumqIAzPVTGL__3DmaDbxMG-p_LsimDMLhTKoNCrMktuVT2iUJNIxkZeOIpvyAGIT94NMWQ4m5vm4OQ66TsiLeH7CYPhZiGrQLnXr82VsmGFPULhasvcd-G3XTsUujEJVuoFMQtdDriJcFmaxCywEqTDtsaj1DIA&__tn__=%2ANK%2AF
Małgorzata Moskwa-Wodnicka
Wiceprezydent Miasta Łodzi

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.


Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.


Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.


Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

Berenika Bardzka

Od poniedziałku 30 marca 2020 każda łódzka poradnia uruchomiła infolinię dla rodziców i dzieci, rodzic będzie mógł otrzymać telefoniczne porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji (brak kontaktów z rówieśnikami). Podczas dyżurów telefonicznych będzie można tez porozmawiać o lękach związanych z epidemią. Poniżej podaję kontakty, na stronach internetowych każdej poradni można zaleźć szczegółowe informacje:

Lp. Placówka Dyrektor Godziny konsultacji tel. Telefon E-mail
1 PPP  nr 1 Jolanta Gajewska-Banasiak od 8 do 16 42 651-49-72 kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
2 PPP  nr 2 Joanna Szerszenowicz-Jabłońska od 8 do 18 694-230-492 kontakt@ppp2.elodz.edu.pl
3 PPP nr 3 Marek Kubiak od 8 do 18  793-817-999 kontakt@ppp3.elodz.edu.pl
4 PPP nr 4 Agnieszka Bielawska-Adamczyk od 8 do 18 530- 622 -874 kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
5 PPP  nr 5 Barbara Łaska od 8 do 18 786 -084- 884 kontakt.pomoc@ppp5.elodz.edu.pl
6 PPPnr 6 Katarzyna Bulewicz od 8 do 18 511-950-832 kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
7 PPP dla Młodzieży Dariusz Nowak od 8 do 18 533-575-353 kontakt@pppdm.elodz.edu.pl
8 SPPPDZidDzWR  …. Agnieszka Nowak od 8 do 18 789-385-791 sekretariat@spppdz.elodz.edu.pl
9 SPWRiT Elżbieta Wieszczak od 8 do 20 538-359-606  kontakt@spwrit.elodz.edu.pl

Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo, Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Mam nadzieję, że pozostają Państwo oraz najbliżsi Państwa w zdrowiu. Jeśli potrzebują Państwo pomocy, chętnie jako szkoła i jako ludzie wspomożemy i pomożemy.

Pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1chSgwXQMgbOqb4UWHU6ErokFCylmBHAC?usp=sharing znajdą Państwo zadania oraz notatki na następny tydzień w podziale na klasy oraz poszczególne dni w planie lekcji.

Przypominam, że 31.03.2020 mija termin złożenia deklaracji dla osób, które chcą poprawić wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Wystarczy wypełnić deklarację, podpisać, zeskanować i przesłać na adres kontakt@zsr.elodz.edu.pl

Adres internetowy szkoły to www.zsp21.szkoly.lodz.pl lub www.zsrz.szkoly.lodz.pl . Ze względu na niezależne od Szkoły pozycjonowanie stron przez wyszukiwarkę Google, wiem, że ostatnio były problemy.

Uczniów zgłoszonych do przystąpienia do egzaminu maturalnego, proszę o zapoznanie się z komunikatem Dyrektora CKE – http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200324_proba_em.pdf

Życzę wszystkim Państwu zdrowia.

Z poważaniem

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Państwo,
terminy konsultacji z nauczycielami znajdą Państwo pod adresem:

https://drive.google.com/file/d/1xonfa4RLOErMjb0R_a1iNbhblZHLP68T/view?usp=sharing


Można kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail lub w inny wskazany przez nauczyciela sposób. Każdy z nauczycieli ma pocztę służbową stworzoną w ten sam sposób – inicjał imienia . nazwisko @zsr.elodz.edu.pl (np. m.jozefaciuk@zsr.elodz.edu.pl) w przypadku nauczycieli z podwójnym nazwiskiem oba nazwiska są zawarte w adresie np. m.jozefaciuk-kowalski@zsr.elodz.edu.pl). W razie wątpliwości dotyczącej nazwiska lub imienia nauczyciela, przypominam, że w zakładce z planami znajdują się również plany nauczycieli wraz z ich danymi.


Szanowni Rodzice, Szanowni Państwo,
Szanowni Uczniowie, Szanowne Uczennice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że od dnia 25.03.2020:

1. Sposób realizacji zadań polegał będzie na dostępności nauczyciela w godzinach wynikających z planu lekcji  w taki sposób aby uczniowie mogli zadać pytanie i dostać odpowiedź (poczta email, skype czy inne media), a nowy materiał, w miarę możliwości, będzie przekazany w formie video/prezentacji z omówieniem lub tekstu.

2. Zakres treści oraz terminowość dokładnie będzie zgadzała się z zajęciami oraz godzinami wynikającymi z planu lekcji (wraz z przerwami na odpoczynek od komputera).

3. Uczniowie/uczennice na bieżąco będą dostawali informację na temat ich postępów w nauce oraz ocenach, a rodzice będą informowani na prośbę rodzica przez nauczyciela wystawiającego ocenę lub wychowawcę klasy.

4. Jeśli chodzi o egzamin klasyfikacyjny czy poprawkowy oraz inne sprawdziany typu „prace klasowe” będą one przeprowadzane indywidualnie poprzez medium audio-wideo typu Skype.

5. Każdy z nauczycieli dookreśli w przesyłanych materiałach źródła informacji i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

6. Terminy konsultacji dla rodziców oraz uczniów z nauczycielem są godzinami przewidzianymi w planie lekcji na zajęcia szkolne, a przede wszystkim na godzinę wychowawczą. Każdy z nauczycieli będzie dodatkowo przeprowadzał w trzy dni godzinne konsultacje (grafik pojawi się na stronie internetowej).

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Drodzy Uczniowie, drogie Uczennice,
Szanowni Państwo
Ufam, że wszyscy dobrze się czują. W sobotę został do Was wysłany e-mail. Jeżeli nie dotarł, proszę o kontakt z wychowawcą lub szkołą aby poprawić e-mail.

Pod adresem https://drive.google.com/drive/folders/12MzB8QrjR_oZNYxwEEFLhUwURIANhXhm?usp=sharing znajdziecie zadania wstawione przez nauczycieli dla Was na ten tydzień.
W najbliższym czasie pojawi się informacja na temat dalszego planu realizacji zajęć w formie zdalnej.

Życzę zdrowia
Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła

Szanowni Zdający/Zdające egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy,
Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE (
https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200318%20Informacja%20Wyniki%20EPKwZ.pdf ) informuję, iż:
1. Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu szkoły.
2. Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronie internetowej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Marcin Józefaciuk

Szanowni Rodzice, Opiekunowie naszych uczniów,
Drodzy Uczniowie,

Nauczyciele szkoły przygotowali dla swoich uczniów zadania oraz materiały do pracy własnej. Można je znaleźć na stronie https://drive.google.com/drive/folders/1vwHVFZTusVzlhT_TBLC9X5ivPnl9Xvlx?usp=sharing
Ważne jest, aby nie zaprzepaścić nauki i nie potraktować okresu zawieszenia zajęć analogowych jak wakacje czy ferie. Zawsze byłem dumny z uczniów naszej Szkoły, że potrafią poświęcić się swojej pasji – swojemu zawodowi. Proszę być w stałym kontakcie z nauczycielami prowadzącymi – służą swoją pomocą, wiedzą oraz słowem, dobrze o tym wiecie.
Jednak teraz najważniejsza jest systematyczność oraz motywacja. Drodzy uczniowie, przejrzyjcie materiały dotyczące Was i wyznaczcie sobie plan tak, abyście wyrobili się z materiałem. W plikach macie dokładnie podane przez nauczycieli co i jak oraz do kiedy należy zrobić.

Życzę Wam powodzenia oraz systematycznej pracy tak, aby każdy mógł na spokojnie rozliczyć się z prac do końca tygodnia.

Życzę Państwu i naszym bąbelkom dużo zdrowia.
Marcin Józefaciuk

Szanowni Państwo,  

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. W godz. 10 – 13 na kanale youtube.pl/lodztube będą transmitowane bezpłatne zajęcia dla maturzystów z przedmiotów obowiązkowych tj. języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego i niemieckiego. Chcemy w ten sposób pomóc uczniom klas maturalnych w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. (…)
Lekcje będą trwały do 25 marca 2020 r. Z wyjątkiem środy 18 marca 2020 r., kiedy jest sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Szanowni Państwo, zamknięcie szkół to nie jest prezent dla uczniów, ale dowód troski o ich bezpieczeństwo. Znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej, dlatego proszę by wytłumaczyli Państwo dzieciom, jak ważne jest teraz ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, bywanie na spotkaniach towarzyskich, w klubach czy galeriach. Rozumiem, że młodość ma swoje prawa, ale teraz świat wirtualny jest bezpieczniejszy niż realny. Tylko unikając skupisk ludzkich możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów.
Kieruję się troską o zdrowie Państwa dzieci, proszę o zrozumienie i wsparcie.

Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego informuje, że nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz wykonują swoją pracę zdalnie.

Realizacja podstawy programowej będzie odbywała się w miarę możliwości poprzez zadania opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wysłanie rozwiązań na adres e-mail nauczyciela.
Nauczyciele będą dostępni pod adresami e-mail zgodnie z planem lekcji. Najpóźniej we wtorek, 17.03.2020, pojawią się na stronie internetowej zadania do wykonania dla uczniów każdej z klas.

Proszę o regularne sprawdzanie strony szkoły.

Z poważaniem,
Marcin Józefaciuk
Dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Szanowni Rodzice, na stronie internetowej ZUS mogą Państwo znaleźć informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego wraz ze wzorem oświadczenia. czytaj więcej…

Szanowni Państwo

Informuję, iż zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Rzemiosła w tym okresie zostają zawieszone.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz pracują systemem zdalnym (można kontaktować się z nauczycielem za pomocą poczty e-mail). Każdy z nauczycieli ma pocztę służbową stworzoną w ten sam sposób – inicjał imienia . nazwisko @zsr.elodz.edu.pl (np. m.jozefaciuk@zsr.elodz.edu.pl) w przypadku nauczycieli z podwójnym nazwiskiem oba nazwiska są zawarte w adresie np. m.jozefaciuk-kowalski@zsr.elodz.edu.pl). W razie wątpliwości dotyczącej nazwiska lub imienia nauczyciela, przypominam, że w zakładce z planami znajdują się również plany nauczycieli wraz z ich danymi.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach

Pełną treść komunikatu MEN znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W związku z powyższym przełożone zostają planowane na 12.03 zebrania z rodzicami, planowane na 25.03 drzwi otwarte oraz konkurs fryzjersko-florystyczny.


Proszę o regularne śledzenie informacji, które będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Marcin Józefaciuk
dyrektor
Zespołu Szkół Rzemiosła
im. Jana Kilińskiego w Łodzi

Zaktualizowane plany lekcji obowiązujące w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 znajdują się tutaj

Nowy regulamin zwalniania i usprawiedliwiania uczniów znajduje się tutaj

Wzór zwolnienia można pobrać tutaj

Wzór usprawiedliwienia można pobrać tutaj

Nie ma konieczności stosowania w/w druków, natomiast zwolnienie lub usprawiedliwienie musi zawierać wskazane na wzorach dane.

Szanowni Państwo, rusza kolejna edycja projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz ogłoszonym naborem wniosków stypendialnych.

Szczegółowe informacje o projekcie można pozyskać na stronie internetowej: www.zawodowcy.lodzkie.pl

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Łódzkie Przyjazne Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod nr tel. 42/ 212-34-06, 42/ 212-34-6542/ 212-35-05,e-mail: zawodowcy@lodzkie.pl

Siedziba Biura Projektu: ul. Gabriela Narutowicza 122, 90-145 Łódź.

W przypadku, kiedy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).